Ravnilo za pomoč pri branju

S premikanjem miškinega kazalca po spletni strani vam bo ravnilo sledilo.
Da spletno ravnilo izklopite, uporabite tipko ESC ali gumb na levi strani strani za IZKLOP RAVNILA.

Kriza opraševalcev

V zadnjem času so čebele vse bolj ogrožene, to potrjujejo tudi nedavna poročila svetovno priznanih organizacij (poročilo Združenih narodov, poročilo Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), poročilo nevladne okoljske organizacije Greenpeace). IUCN poročilo iz leta 2015, ki je opravilo prvo celostno oceno evropskih čebeljih vrst, navaja, da skoraj 10 % čebel grozi izumrtje, dobrih 5 % jih je verjetno ogroženih, za skoraj 57 % vrst pa sploh nimamo podatkov.

Število opraševalcev po vsem svetu upada, po drugi strani pa naraščajo potrebe po opraševanju, še zlasti  državah v razvoju. Razvoj dogodkov ponekod imenujejo »kriza opraševalcev«.

 

Stanje čebel v svetu

Množično izginjanje čebel, se je pojavilo v večjem obsegu leta 2004 v Kaliforniji. Od takrat naprej se čebelarji v ZDA srečujejo z zelo visokim izgubami čebel preko zime, kar jim povzroča veliko gospodarsko škodo. Izgube čebel v ZDA so bile v letu 2017 33 %.

Izginjanje čebel se je pojavilo tudi v Evropi. Razlike med posameznimi državami in posameznimi prezimitvami čebeljih družin so zelo različne, v povprečju je leta 2016 propadlo 12 % čebeljih družin.  

 

Razlogi za zmanjševanje števila

Raziskovalci so ugotovili, da so glavni vzroki za odmrtje čebel:

  • bolezen  varoza, nosemavost in zapleti z maticami ter v Evropi virusne okužbe;
  • medovita območja izginjajo zaradi vse številčnejših monokultur in spremenjene ter intenzivnejše tehnologije obdelovanja travišč, ki čebelam le v kratkih obdobjih zagotavljajo potrebno hrano, ki je precej manj raznovrstna kot v preteklosti.
  • množična uporaba izdelkov za zaščito rastlin v sodobnem kmetijstvu in njihovi možni vplivi na opraševalce, predvsem iz skupine fitofarmacevtskih sredstev neonikotinoidi , saj je njihov škodljiv vpliv na čebele dobro dokumentiran;
  • novi škodljivci, ki se zaradi globalizacije hitreje širijo po svetu;
  • urbanizacija, ki krči kmetijski prostor;
  • podnebne spremembe ter
  • globalni promet z manj kakovostnim medom, ki ima vpliv na ekonomičnost čebelarjenja.

Če se bo izginjanje čebeljih družin v Evropi nadaljevalo in celo naraščalo, lahko to privede do zloma gospodarstva, ogroženo pa bo tudi naše zdravje in dobro počutje.

Študija objavljena v reviji Lancet predvideva, da bo zmanjšanje uživanja sadja in zelenjave zaradi podnebnih sprememb, ki vplivajo tudi na opraševalce, do leta 2050 povzročilo dvakrat več smrti kot lakota in podhranjenost.

Sledi nam

© 2018 Svetovni Dan Čebel

Avtorji: Spletna agencija Si-TEAM