Ravnilo za pomoč pri branju

S premikanjem miškinega kazalca po spletni strani vam bo ravnilo sledilo.
Da spletno ravnilo izklopite, uporabite tipko ESC ali gumb na levi strani strani za IZKLOP RAVNILA.

Avtorske pravice

Vse informacije, posnetki in podobe, ki so objavljene na spletnem mestu www.worldbeeday.org, so last Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine ali pa ima zanje dovoljenje za objavo ob sočasni navedbi vira oziroma avtorja.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v splošno izobraževalne in informativne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

 

Avtorske pravice vsebin sodelujočih

Sodelujoči je deležnik, ki se na kakršenkoli način ukvarja s čebelarsko dejavnostjo in na spletno mesto www.worldbeeday.org preko spletnega obrazca vpiše svojo novico ali napove dogodek (v nadaljevanju sodelujoči).

Sodelujoči jamči, da je posredovana vsebina ali fotomaterial na spletno mesto www.worldbeeday.org njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena nagradnega natečaja v skladu s pravili organizatorja.

Sodelujoči jamči, da je na fotografijah in posnetkih on sam ali osebe, ki so seznanjene z namenom uporabe materiala.

Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin: na katerih bodo tretje osebe, ki z namenom uporabe niso seznanjene, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Sodelujoči lastniku in upravljavcu spletnega mesta  www.worldbeeday.org neodplačno in časovno neomejeno dovoljuje javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje fotografij in video posnetkov in/ali njegovih delov v vseh medijih, ki so v domeni lastnika in upravljavca ali za namene promocije spletnega mesta ali v okviru spletnega mesta.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: fotomateriale in druge uporabniške vsebine, prejete s strani sodelujočih, nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev ali posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpeli zaradi vpisa svoje dejavnost na spletno mesto www.worldbeeday.org.

 

Omejitev odgovornosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot lastnik in upravljavec spletnega mesta se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker so na spletnem mestu določene povezave na druge spletne strani, nad katerimi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima nadzora, ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. 

 

Varovanje zasebnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov, pridobljenih preko spletne strani www.worldbeeday.org. V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko obiskovalci (registrirani uporabniki) spletnega mesta www.worldbeeday.org preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, vnešene ob registraciji.

Z registracijo in prijavo za vnos novic in napoved dogodkov in s strinjanjem s splošnih pogojev soglašate, da se vaši osebni podatki uvrstijo v seznam registriranih uporabnikov spletnega mesta www.worldbeeday.org ter se strinjate z uporabo vaših podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Sodelujoči oz. registrirani uporabniki Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot upravljavcu dovoljujete, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o spletnih storitvah, anketiranja in statistične obdelave podatkov za ugotavljanje uporabe storitev, obveščanje o novostih ter za druge trženjske namene. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe zgoraj navedenih potreb, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehata uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer preko kontaktnega obrazca ali pisno na naslov organizatorjev Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev.

Sledi nam

© 2018 Svetovni Dan Čebel

Avtorji: Spletna agencija Si-TEAM